G

GALERIA

(wł. galleria) 1. miejsce wystawiania dzieł sztuki 2. kolekcja dzieł sztuki 3. rodzaj balkonu teatralnego

GALERA

(wł.) statek żaglowy poruszany przy użyciu wioseł

GALEON

(hiszp.) wojenny statek żaglowy z XVI i XVII w.

GALAS

(łac. galla) biol. narośl powstała na roślinie w wyniku ataku grzyba pasożytniczego

GALANTERIA

(fr. galanterie) 1. drobne przedmioty użytkowe, np.: torebki, rękawiczki 2. grzeczność, uprzejmość

GALAKTYKA

(od gr. gala, galaktos – mleko) układ gwiazd i materii międzygwiezdnej

GALA

(wł.) 1. duże, wystawne przyjęcie zorganizowane z jakiejś okazji; bankiet 2. uroczysty strój

GAJDY

(tur.) dęty instrument ludowy; dudy

GAG

(ang.) komiczny chwyt filmowy

GAFA

(fr. gafie – niezręczność) niezręczne, nietaktowne zachowanie