Ś

Wyrazy Obce

  • ŚWITA

    (fr. suitę – orszak) hist. orszak towarzyszący władcy

  • ŚRUT

    (niem. Schrot) małe, ołowiane kulki używane jako pocisk w broni myśliwskiej

  • ŚLUZA

    (niem. Schleuze) 1. ś. wodna – urządzenie umożliwiające łączność między zbiornikami wodnymi o różnych poziomach wody 2. ś. powietrzna – urządzenie umożliwiające przejście pomiędzy pomieszczeniami o różnym ciśnieniu powietrza