turecki

Wyrazy Obce

 • BEJ

  (tur.) tytuł szlachecki w Turcji

 • BASAŁYK

  (tur. basałyk – bicz zakończony ołowianą kulką) 1. ślad po uderzeniu batem 2. przest. psotnik, nicpoń

 • ARKAN

  (tur.) długi sznur, zakończony pętlą, stosowany do chwytania zwierząt

 • AGA

  (tur. dosl. starszy brat) 1. tytuł grzecznościowy w niektórych krajach muzułmańskich – “pan” 2. hist. stopień wojskowy w sułtańskiej Turcji 100 acetate

 • UŁAN

  (tur. ogalan – chłopiec) wojsk. żołnierz kawalerii, istniejącej od wieku XVIII do połowy wieku XX

 • TABOR

  (tur. tabur – obóz) 1. zbiór pojazdów jednego rodzaju, używanych do przewozu ludzi i rzeczy 2. grupa wspólnie wędrujących i mieszkających ludzi 3. hist. obóz warowny, którego obszar wyznaczają poustawiane wozy

 • SAFIAN

  (od tur. sachtian) bardzo cienka i miękka skóra koźla, dawniej stosowana m.in. do wyrobu cholewek od butów, dzisiaj wykorzystywana przy produkcji okładek do książek, pokryć mebli

 • RAKI

  (tur.) rodzaj wódki tureckiej ze sfermentowanych rodzynek, posiadającej zapach anyżku

 • RACHATŁUKUM

  (tur. rahatlokum) słodka potrawa popularna na Bliskim Wschodzie, mająca postać masy owocowej z dodatkiem bakalii

 • PADYSZACH

  (tur. padiszah) tytuł, którym określa się władcę Afganistanu oraz szacha Iranu, przysługujący również sułtanom tureckim

 • NAMAZ

  (tur.) muzułmańska modlitwa odmawiana pięciokrotnie w ciągu dnia

 • JASYR

  (tur. esir) 1. niewola u Turków i Tatarów 2. jeńcy zwracani za okup lub sprzedawani