Przejdź do treści

Pochodzenie wyrazu – ukraiński

W sekcji „Pochodzenie wyrazu – ukraiński” naszego Słownika Wyrazów Obcych zapraszamy do odkrywania wpływu języka ukraińskiego na polszczyznę. Ta kategoria poświęcona jest słowom, które znalazły swój drogę do języka polskiego bezpośrednio z ukraińskiego, odzwierciedlając bogatą historię i bliskość kulturową obu narodów.

Język ukraiński, pełen unikalnych brzmień i wyrazów, wnosi do polskiego języka słowa, które są świadectwem wspólnych historycznych doświadczeń, kulturowych powiązań i sąsiedzkich wymian. Są to terminy, które obejmują różne aspekty życia – od kulinariów, poprzez folklor i tradycje, aż po specyficzne regionalne zwroty.

Ta część słownika to nie tylko cenna leksykalna wiedza, ale również szansa na zrozumienie głębszych, historycznych i kulturowych związków, które łączą Polskę i Ukrainę. Każde z tych słów to mała opowieść o wzajemnych wpływach, odkrywająca przed nami bogactwo i różnorodność naszych wspólnych dziedzictw.

Zachęcamy do eksploracji tych słów, które są nie tylko elementem językowym, ale także mostem łączącym nasze społeczności i kultury, odzwierciedlającym bliskość i wzajemne zrozumienie między naszymi narodami.

BASZTAN

  (ukr., z pers. bostan – sad) ogród warzywny znajdujący się na stepie

  BASKAK

   (ukr., z tur. basgak – podatek) namiestnik tatarski, przedstawiciel CHANA pobierający podatki

   BAKUN

    (ukr.) tytoń niskiego gatunku, i o ostrym zapachu

    ATAMAN

     (ukr. ataman) dowódca wojsk kozackich

     ASAUŁ

      (ukr.) dawny stopień oficerski w wojskach kozackich

      WATAŻKA

       (ukr.) 1. przywódca uzbrojonej bandy 2. hist. przywódca Kozaków ukraiński

       WATAHA

        (ukr.) 1. daw. uzbrojony oddział lub banda przestępców 2. stado wilków lub dzików

        WAŁACH

         (ukr.) zool. wykastrowany ogier

         TABUN

          (ukr.) 1. stado koni 2. daw. koń stepowy

          SADYBA

           (ukr.) siedziba, miejsce zamieszkania

           RAMOTA

            (ukr. hramota – pismo) 1. lit. utwór bez wartości artystycznych 2. lit. krótkie opowiadanie komiczne z XIX w.

            HAJDAWERY

             (ukr. handewery) 1. daw. szerokie spodnie 2. żart. za duże, opadające spodnie