F

Wyrazy Obce

 • FALSYFIKAT

  (łac. falsificatus – sfałszowany) sfałszowany, podrobiony przedmiot

 • FALSTART

  (ang. false start) 1. zbyt wczesne rozpoczęcie jakiegoś działania 2. sport, zbyt szybki start zawodnika, jeszcze przez znakiem sędziego rozpoczynającym zawody

 • FALSET

  (wł. falsetto) bardzo wysoki, wyższy niż naturalny głos męski

 • FALLUS

  (gr. phallós – członek męski) członek męski, penis

 • FALLICZNY

  (gr. phallós – członek męski) 1. F. kształt – mający kształt penisa 2. związany z FALLUSEM lub z kultem płodności

 • FAŁDA

  (wł.) jedwabna biała szata noszona przez papieża podczas uroczystych celebracji

 • FAKULTET

  (łac. facultus – możliwość) wydział uniwersytetu lub innej uczelni wyższej

 • FAKULTATYWNY

  (łac. facultativus – podlegający wyborowi) dodatkowy, nieobowiązkowy

 • FAKTYCZNY

  (łac. factivus) zgodny z faktami, rzeczywisty

 • FAKTURA

  (łac. factura – dzieło, wykonanie) 1. ekon. dokument potwierdzający wymianę lub usługę handlową 2. powierzchnia przedmiotu, materiału

 • FAKSYMILE

  (łac. fac simile – czyń podobnie) dokładna kopia dokumentu, wykonana ręcznie lub za pomocą techniki mechanicznej i elektrycznej

 • FAKSOWAĆ

  (ang. fax) przesyłać dokument FAKSEM