F

FALSYFIKAT

(łac. falsificatus – sfałszowany) sfałszowany, podrobiony przedmiot

FALSTART

(ang. false start) 1. zbyt wczesne rozpoczęcie jakiegoś działania 2. sport, zbyt szybki start zawodnika, jeszcze przez znakiem sędziego rozpoczynającym… Czytaj dalej »FALSTART

FALSET

(wł. falsetto) bardzo wysoki, wyższy niż naturalny głos męski

FALLUS

(gr. phallós – członek męski) członek męski, penis

FALLICZNY

(gr. phallós – członek męski) 1. F. kształt – mający kształt penisa 2. związany z FALLUSEM lub z kultem płodności

FAŁDA

(wł.) jedwabna biała szata noszona przez papieża podczas uroczystych celebracji

FAKULTET

(łac. facultus – możliwość) wydział uniwersytetu lub innej uczelni wyższej

FAKULTATYWNY

(łac. facultativus – podlegający wyborowi) dodatkowy, nieobowiązkowy

FAKTYCZNY

(łac. factivus) zgodny z faktami, rzeczywisty

FAKTURA

(łac. factura – dzieło, wykonanie) 1. ekon. dokument potwierdzający wymianę lub usługę handlową 2. powierzchnia przedmiotu, materiału