niemiecki

BIGOWAĆ

(niem. biegen — giąć, zginać) wyciskać rowki w papierze w miejscu ich późniejszego zginania

BESSERWISSER

(niem. besser – lepiej, wissen – wiedzieć) osoba, która uważa się za wszystkowiedzącą

BELFER

(niem. Behelfer – pomocnik) 1. pomocnik nauczyciela w CHEDERZE 2. pot. nauczyciel masteron

BELA

(niem. Ballen-zwój, paka) 1. zwój materiału 2. miara papieru – 10 RYZ 3. długi, gruby pień drewna 4. jednostka masy… Czytaj dalej »BELA

BEJCA

(niem. Beize) 1. roztwór barwnika nakładany jako podkład na drewniane powierzchnie 2. zaprawa z octu i korzeni służąca do marynowania… Czytaj dalej »BEJCA

BAZUNA

(od niem. Posaune – puzon) rodzaj drewnianego dętego instrumentu muzycznego występującego na Kaszubach

BASARUNEK

(niem. Besserung – poprawa) 1. odszkodowanie, wynagrodzenie za krzywdę 2. przest. lanie, chłost

BANKOMAT

(od niem. Bank, Automat) ekon. elektroniczne urządzenie, za pomocą którego można pobierać pieniądze z konta bankowego; wymaga włożenia karty bankowej… Czytaj dalej »BANKOMAT

BALAST

(niem. Ballast) 1. dodatkowe obciążenie poprawiające stateczność i regulujące zanurzenie statku 2. niepotrzebny ciężar

ANTAŁ

(niem. Antal, z węg. antalag) dawna jednostka objętości cieczy – 1/4 beczki; miara objętości wina lub piwa