Przejdź do treści

Pochodzenie wyrazu – niemiecki

Rozpoczynając od sekcji „Pochodzenie wyrazu: niemiecki” w naszym Słowniku Wyrazów Obcych, zapraszamy czytelników do zgłębienia bogactwa językowego, które płynie ze źródeł niemieckiego leksykonu. Niemcy, jako sąsiad Polski i ważny partner historyczny, miały znaczący wpływ na rozwój polskiej mowy, wnosząc do niej wiele wyrazów i zwrotów.

W tej części słownika skupiamy się na słowach, które polszczyzna zapożyczyła z języka niemieckiego. Te wyrazy nie tylko odzwierciedlają bliskość geograficzną i historyczne powiązania między naszymi narodami, ale także świadczą o wzajemnych wpływach kulturowych i językowych, które kształtowały oba języki przez wieki.

Wyrazy niemieckie w języku polskim często dotyczą takich dziedzin jak technika, gospodarka, rzemiosło czy kulinaria, ale znajdziemy tu również terminy związane z kulturą, polityką i codziennym życiem. Każde z tych słów to mała historia, która opowiada o tym, jak Polska i Niemcy współistniały i oddziaływały na siebie przez stulecia.

Zachęcamy do odkrywania tej części naszego słownika, która jest nie tylko lingwistyczną ciekawostką, ale również świadectwem historycznych i kulturowych relacji między Polską a Niemcami, uwidaczniającym się w języku i słowach, których używamy.

BIGOWAĆ

  (niem. biegen — giąć, zginać) wyciskać rowki w papierze w miejscu ich późniejszego zginania

  BESSERWISSER

   (niem. besser – lepiej, wissen – wiedzieć) osoba, która uważa się za wszystkowiedzącą

   BELFER

    (niem. Behelfer – pomocnik) 1. pomocnik nauczyciela w CHEDERZE 2. pot. nauczyciel masteron

    BELA

     (niem. Ballen-zwój, paka) 1. zwój materiału 2. miara papieru – 10 RYZ 3. długi, gruby pień drewna 4. jednostka masy… Czytaj dalej »BELA

     BEJCA

      (niem. Beize) 1. roztwór barwnika nakładany jako podkład na drewniane powierzchnie 2. zaprawa z octu i korzeni służąca do marynowania… Czytaj dalej »BEJCA

      BAZUNA

       (od niem. Posaune – puzon) rodzaj drewnianego dętego instrumentu muzycznego występującego na Kaszubach

       BASARUNEK

        (niem. Besserung – poprawa) 1. odszkodowanie, wynagrodzenie za krzywdę 2. przest. lanie, chłost

        BANKOMAT

         (od niem. Bank, Automat) ekon. elektroniczne urządzenie, za pomocą którego można pobierać pieniądze z konta bankowego; wymaga włożenia karty bankowej… Czytaj dalej »BANKOMAT

         BALAST

          (niem. Ballast) 1. dodatkowe obciążenie poprawiające stateczność i regulujące zanurzenie statku 2. niepotrzebny ciężar

          ANTAŁ

           (niem. Antal, z węg. antalag) dawna jednostka objętości cieczy – 1/4 beczki; miara objętości wina lub piwa

           ALRAUNA

            (niem. Alraune, st. germ. alrune – wiedźma) korzeń mandragory przypominający kształtem człowieka; przypisywano mu magiczne właściwości

            AJERKONIAK

             (niem. Eierkognak, od Eier – jajka, Kognak – koniak) likier wyrabiany ze spirytusu, żółtek, cukru i wanilii

             AGENTURA

              (niem. Agentur) 1. handlowe biuro pośrednictwa 2. przedstawicielstwo jakiejś instytucji 3. grupa agentów

              AGENT

               (niem. Agent) 1. przedstawiciel instytucji, firmy 2. funkcjonariusz tajnej policji, wywiadowca

               ADIUTANT

                (niem. Adjutant) oficer przydzielony wyższemu rangą dowódcy

                ADIUNKT

                 (niem. Adjunkt) pracownik naukowy w szkołach wyższych, posiadający tytuł doktora

                 ADEPT

                  (niem. Adept, z łac. adeptus – ten, który osiągnął) 1. człowiek zaczynający uprawiać jakiś zawód, naukę, dyscyplinę 2. uczeń, praktykant

                  ABSTRAKCJONIZM

                   (niem. Abstrakt-zionismus) kierunek we współczesnym malarstwie rezygnujący z wiernego odtwarzania form i przedmiotów istniejących w naturze, sztuka bezprzedmiotowa

                   ABSTRAKCJONISTA

                    (niem. Abstraktzio-nist) 1. człowiek skłonny do operowania abstrakcjami 2. przedstawiciel abstrakcjonizm

                    ABRYS

                     (niem. Abriss) rysunek, szkic