niemiecki

Wyrazy Obce

 • BIGOWAĆ

  (niem. biegen — giąć, zginać) wyciskać rowki w papierze w miejscu ich późniejszego zginania

 • BESSERWISSER

  (niem. besser – lepiej, wissen – wiedzieć) osoba, która uważa się za wszystkowiedzącą

 • BELFER

  (niem. Behelfer – pomocnik) 1. pomocnik nauczyciela w CHEDERZE 2. pot. nauczyciel masteron

 • BELA

  (niem. Ballen-zwój, paka) 1. zwój materiału 2. miara papieru – 10 RYZ 3. długi, gruby pień drewna 4. jednostka masy surowców włókienniczych 5. sprasowany i opakowany prostopadłościan różnych materiałów

 • BEJCA

  (niem. Beize) 1. roztwór barwnika nakładany jako podkład na drewniane powierzchnie 2. zaprawa z octu i korzeni służąca do marynowania mięs

 • BAZUNA

  (od niem. Posaune – puzon) rodzaj drewnianego dętego instrumentu muzycznego występującego na Kaszubach

 • BASARUNEK

  (niem. Besserung – poprawa) 1. odszkodowanie, wynagrodzenie za krzywdę 2. przest. lanie, chłost

 • BANKOMAT

  (od niem. Bank, Automat) ekon. elektroniczne urządzenie, za pomocą którego można pobierać pieniądze z konta bankowego; wymaga włożenia karty bankowej i wprowadzenia kodu PIN

 • BALAST

  (niem. Ballast) 1. dodatkowe obciążenie poprawiające stateczność i regulujące zanurzenie statku 2. niepotrzebny ciężar

 • ANTAŁ

  (niem. Antal, z węg. antalag) dawna jednostka objętości cieczy – 1/4 beczki; miara objętości wina lub piwa

 • ALRAUNA

  (niem. Alraune, st. germ. alrune – wiedźma) korzeń mandragory przypominający kształtem człowieka; przypisywano mu magiczne właściwości

 • AJERKONIAK

  (niem. Eierkognak, od Eier – jajka, Kognak – koniak) likier wyrabiany ze spirytusu, żółtek, cukru i wanilii