Przejdź do treści

Wykaz skrótów

Witamy w obszernym wykazie skrótów – Słownika Wyrazów Obcych. Ten wyjątkowy leksykon został stworzony, aby ułatwić zrozumienie i stosowanie różnorodnych skrótów, które pojawiają się w kontekście wyrazów obcych. Skróty te stanowią klucz do rozszyfrowania znaczeń słów zaczerpniętych z wielu języków i dziedzin wiedzy. Od „ANG.” oznaczającego angielski, przez „CHEM.” dla chemii, aż po „ZOOL.” dla zoologii, ten słownik oferuje przejrzyste i łatwe w użyciu odniesienia.

Każdy skrót został starannie wyselekcjonowany i sklasyfikowany, aby zapewnić użytkownikom szybki dostęp do niezbędnych informacji. Niezależnie od tego, czy szukasz tłumaczenia skrótu „ARAM.” dla aramejskiego czy chcesz zrozumieć, co kryje się pod „ASTR.” w kontekście astronomii, nasz słownik jest nieocenionym źródłem wiedzy.
Zapraszamy do korzystania z tego wykazu jako narzędzia edukacyjnego, pomocy naukowej czy po prostu jako ciekawego źródła informacji o bogactwie języków i dyscyplin naukowych. Zapewniamy, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań czy potrzeb.

  1. ANG. – angielski: Dotyczy języka angielskiego lub pochodzących z niego wyrazów.
  2. AR. – arabski: Odnosi się do języka arabskiego lub kultury arabskiej.
  3. ARAM. – aramejski: Wskazuje na język aramejski, używany w starożytności na Bliskim Wschodzie.
  4. ARCH. – architektura: Odwołuje się do dziedziny architektury.
  5. ASTR. – astronomia: Dotyczy astronomii, nauki o wszechświecie.
  6. BIAŁORUŚ. – białoruski: Odnosi się do języka białoruskiego lub kultury Białorusi.
  7. BIOL. – biologia: Dotyczy biologii, nauki o życiu.
  8. BOT. – botanika: Odwołuje się do botaniki, nauki o roślinach.
  9. CHEM. – chemia: Dotyczy chemii, nauki o materii i jej przemianach.
  10. CHIN. – chiński: Odnosi się do języka chińskiego.
  11. CZEŚ. – czeski: Dotyczy języka czeskiego.
  12. CZYT. – czytaj: Sugeruje, by czytać dany termin w określony sposób.
  13. DAW. – dawniej: Oznacza, że wyraz był używany w przeszłości.
  14. DOSŁ. – dosłownie: Wskazuje na dosłowne znaczenie słowa.
  15. EKON. – ekonomia: Dotyczy ekonomii, nauki o gospodarce.
  16. ESK. – eskimoski: Odnosi się do języka Eskimosów.
  17. FILM. – filmowy: Dotyczy terminologii związanej z filmem.
  18. FILOZ. – filozofia: Odwołuje się do filozofii.
  19. FIŃ. – fiński: Dotyczy języka fińskiego.
  20. FIZ. – fizyka: Odnosi się do fizyki, nauki o materii i energii.
  21. FR. – francuski: Dotyczy języka francuskiego.
  22. GEOGR. – geografia: Odwołuje się do geografii.
  23. GEOL. – geologia: Dotyczy geologii, nauki o skorupie ziemskiej.
  24. GR. – greka: Odnosi się do języka greckiego.
  25. HAWAJ. – hawajski: Dotyczy języka hawajskiego.
  26. HEBR. – hebrajski: Odnosi się do języka hebrajskiego.
  27. HIND. – hinduski: Dotyczy języka hindi.
  28. HIST. – historia: Odwołuje się do historii.
  29. HISZP. – hiszpański: Dotyczy języka hiszpańskiego.
  30. HOL. – holenderski: Odnosi się do języka holenderskiego.
  31. INDIAN. – indiański: Dotyczy języków indiańskich.
  32. IRAN. – irański: Odnosi się do języka irańskiego.
  33. INFOR. – informatyka: Dotyczy informatyki.
  34. ISLAND. – islandzki: Dotyczy języka islandzkiego.
  35. JAW. – jawajski: Odnosi się do języka jawajskiego.
  36. JĘZYKOZN. – językoznawstwo: Dotyczy nauki o językach.
  37. JID. – jidysz: Odnosi się do języka jidysz.
  38. LIT. – literatura: Dotyczy literatury.
  39. LITEW. – litewski: Odnosi się do języka litewskiego.
  40. LOG. – logika: Dotyczy logiki.
  41. ŁAC. – łacina: Odnosi się do języka łacińskiego.
  42. ŁOW. – łowiectwo: Dotyczy terminologii łowieckiej.
  43. MAL. – małajski: Odnosi się do języka malajskiego.
  44. MAT. – matematyka: Dotyczy matematyki.
  45. MED. – medycyna: Odwołuje się do medycyny.
  46. METEOROL. – meteorologiczny: Dotyczy meteorologii.
  47. MINER. – mineralogia: Odnosi się do mineralogii.
  48. MIT. – mitologia: Dotyczy mitologii.
  49. MONG. – mongolski: Odnosi się do języka mongolskiego.
  50. MORS. – morski: Dotyczy terminologii morskiej.
  51. MUZ. – muzyka: Odnosi się do muzyki.
  52. NEPAL. – nepalski: Dotyczy języka nepalskiego.
  53. NIEM. – niemiecki: Odnosi się do języka niemieckiego.
  54. NORW. – norweski: Dotyczy języka norweskiego.
  55. PERS. – perski: Odnosi się do języka perskiego.
  56. POLINEZ. – polinezyjski: Odnosi się do języków Polinezji.
  57. PORT. – portugalski: Dotyczy języka portugalskiego.
  58. POT. – potocznie: Wskazuje na potoczne użycie słowa.
  59. PRAW. – prawniczy: Dotyczy terminologii prawniczej.
  60. PRZEN. – przenośnie: Oznacza, że słowo jest używane w sensie przenośnym.
  61. PRZEST. – przestarzałe: Wskazuje na przestarzałe słowa lub znaczenia.
  62. PSYCH. – psychiatria: Odnosi się do psychiatrii.
  63. PSYCHOL. – psychologia: Dotyczy psychologii.
  64. ROS. – rosyjski: Odnosi się do języka rosyjskiego.
  65. RUM. – rumuński: Dotyczy języka rumuńskiego.
  66. SANSKR. – sanskryt: Odnosi się do języka sanskryckiego.
  67. SKAND. – skandynawski: Dotyczy języków skandynawskich.
  68. SŁOWAC. – słowacki: Odnosi się do języka słowackiego.
  69. SPORT. – sportowy: Dotyczy terminologii sportowej.
  70. STAROŻ. – starożytny: Odnosi się do terminologii starożytnej.
  71. ST.CZES. – staroczeski: Dotyczy staroczeskiego, historycznej formy języka czeskiego.
  72. ST.GERM. – starogermański: Odnosi się do języków starogermańskich.
  73. ST.FR. – starofrancuski: Dotyczy starofrancuskiego, historycznej formy języka francuskiego.
  74. ST.HISZP. – starohiszpański: Odnosi się do starohiszpańskiego, historycznej formy języka hiszpańskiego.
  75. ST.NIEM. – staroniemiecki: Dotyczy staroniemieckiego, historycznej formy języka niemieckiego.
  76. ST.SKAND. – staroskandynawski: Odnosi się do języka lub kultury Skandynawii z dawnych czasów.
  77. SYNGAL. – syngaleski: Dotyczy języka syngaleskiego, używanego głównie na Sri Lance.
  78. SZT. – sztuka: Odwołuje się do dziedziny artystycznej, obejmującej różne formy wyrazu artystycznego.
  79. SZW. – szwedzki: Odnosi się do języka lub kultury Szwecji.
  80. ŚR.-W.-NIEM. – średnio-wysoko-niemiecki: Dotyczy historycznej formy języka niemieckiego, używanej w średniowieczu.
  81. TUR. – turecki: Odnosi się do języka lub kultury Turcji.
  82. TYBET. – tybetański: Dotyczy języka tybetańskiego lub kultury Tybetu.
  83. UKR. – ukraiński: Odnosi się do języka lub kultury Ukrainy.
  84. WĘG. – węgierski: Dotyczy języka węgierskiego lub kultury Węgier.
  85. WŁ. – włoski: Odnosi się do języka lub kultury Włoch.
  86. WOJSK. – wojskowy: Odnosi się do terminologii lub dziedziny związanej z wojskowością.
  87. WULG. – wulgarny: Dotyczy słownictwa lub zwrotów uznawanych za niestosowne, wulgarnie.
  88. ZOOL. – zoologia: Odnosi się do nauki o zwierzętach.
  89. ŻART. – żartobliwie: Oznacza używanie słowa lub wyrażenia w żartobliwym, niepoważnym kontekście.
  90. ŻEGL. – żeglarstwo: Dotyczy terminologii lub dziedziny związanej z żeglarstwem.