Wykaz skrótów

ANG. angielski
AR. arabski
ARAM. aramejski
ARCH. architektura
ASTR. astronomia
BIAŁORUŚ. białoruski
BIOL. biologia
BOT. botanika
CHEM. chemia
CHIN. chiński
CZEŚ. czeski
CZYT. czytaj
DAW. dawniej
DOSŁ. dosłownie
EKON. ekonomia
ESK. eskimoski
FILM. filmowy
FILOZ. filozofia
FIŃ. fiński
FIZ. fizyka
FR. francuski
GEOGR. geografia
GEOL. geologia
GR. greka
HAWAJ. hawajski
HEBR. hebrajski
HIND. hinduski
HIST. historia
HISZP. hiszpański
HOL. holenderski
INDIAN. indiański
IRAN. irański
INFOR. informatyka
ISLAND. islandzki
JAW. JĘZYKOZN. jawajski językoznawstwo
JID. jidysz
LIT. literatura
LITEW. litewski
LOG. logika
ŁAC. łacina
ŁOW. łowiectwo
MAL. małajski
MAT. matematyka
MED. medycyna
METEOROL. meteorologiczny
MINER. mineralogia
MIT. mitologia
MONG. mongolski
MORS. morski
MUZ. muzyka
NEPAL. nepalski
NIEM. niemiecki
NORW. norweski
PERS. perski
POLINEZ. polinezyjski
PORT. portugalski
POT. potocznie
PRAW. prawniczy
PRZEN. przenośnie
PRZEST. przestarzałe
PSYCH. psychiatria
PSYCHOL. psychologia
ROS. rosyjski
RUM. rumuński
SANSKR. sanskryt
SKAND. skandynawski
SŁOWAC. słowacki
SPORT. sportowy
STAROŻ. starożytny
ST.CZES. staroczeski
ST.GERM. starogermański
ST.FR. starofrancuski
ST.HISZP. starohiszpański
ST.NIEM. staroniemiecki
ST.SKAND. staroskandynawski
SYNGAL. syngaleski
SZT. sztuka
SZW. szwedzki
ŚR.-W.-NIEM. średnio- wysoko-niemiecki
TUR. turecki
TYBET. tybetański
UKR. ukraiński
WĘG. węgierski
WŁ. włoski
WOJSK. wojskowy
WULG wulgarny
ZOOL. zoologia
ŻART. żartobliwie
ŻEGL. żeglarstwo