R

Wyrazy Obce

 • RAMOTA

  (ukr. hramota – pismo) 1. lit. utwór bez wartości artystycznych 2. lit. krótkie opowiadanie komiczne z XIX w.

 • RAMOL

  (fr. ramolli – zniedołężniały) pogardliwe określenie człowieka niedołężnego, starego

 • RAMAJANA

  (sanskr. Rama, jana – wóz) indyjska epopeja rycerska, opowiadająca dzieje Ramy – rycerza uważanego za siódme wcielenie boga WISZNU

 • RAMADAN

  (ar.) 1. dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim, w którym objawiony został KORAN 2. post obowiązujący od świtu do zachodu słońca każdego dnia tego miesiąca, zakończony świętem

 • RAM

  (skrót od: Random Access Memory) (ang.) infor. pamięć operacyjna komputera

 • RAKIJA

  (serb.) rodzaj wódki owocowej; przede wszystkim śliwowica

 • RAKI

  (tur.) rodzaj wódki tureckiej ze sfermentowanych rodzynek, posiadającej zapach anyżku

 • RAKARZ

  (niem. Racker) człowiek zajmujący się łapaniem i zamykaniem w schronisku bezpańskich psów; hycel purchase oxycodone

 • RAJZEFIBER

  (niem. Reisefieber – gorączka podróży) zdenerwowanie, rozdrażnienie przed dłuższą podróżą

 • RAJFUR

  (niem. Reihenfuhrer) patrz ALFONS

 • RAJD

  (ang. ride – przejażdżka) 1. piesza wycieczka prowadzona określoną trasą 2. wyścig samochodowy

 • RAGOUT

  [czyt. ragu] (fr.) danie złożone z duszonego mięsa, warzyw oraz sosu pomidorowego