R

RAMOTA

(ukr. hramota – pismo) 1. lit. utwór bez wartości artystycznych 2. lit. krótkie opowiadanie komiczne z XIX w.

RAMOL

(fr. ramolli – zniedołężniały) pogardliwe określenie człowieka niedołężnego, starego

RAMAJANA

(sanskr. Rama, jana – wóz) indyjska epopeja rycerska, opowiadająca dzieje Ramy – rycerza uważanego za siódme wcielenie boga WISZNU

RAMADAN

(ar.) 1. dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim, w którym objawiony został KORAN 2. post obowiązujący od świtu do zachodu słońca… Czytaj dalej »RAMADAN

RAM

(skrót od: Random Access Memory) (ang.) infor. pamięć operacyjna komputera

RAKIJA

(serb.) rodzaj wódki owocowej; przede wszystkim śliwowica

RAKI

(tur.) rodzaj wódki tureckiej ze sfermentowanych rodzynek, posiadającej zapach anyżku

RAKARZ

(niem. Racker) człowiek zajmujący się łapaniem i zamykaniem w schronisku bezpańskich psów; hycel purchase oxycodone

RAJZEFIBER

(niem. Reisefieber – gorączka podróży) zdenerwowanie, rozdrażnienie przed dłuższą podróżą

RAJFUR

(niem. Reihenfuhrer) patrz ALFONS