Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę R

Rozdział poświęcony literze R w naszym Słowniku Wyrazów Obcych zaprasza do zgłębienia kolejnej fascynującej części językowego mozaiku. Litera R, jedna z bardziej powszechnych w wielu językach, wprowadza nas w świat wyrazów obcych, które są świadectwem bogatych i różnorodnych wpływów lingwistycznych. Te terminy, przybyłe do języka polskiego z różnych stron świata, wzbogacają polszczyznę, dodając do niej nowe warstwy znaczeniowe i kulturowe.

Wyrazy rozpoczynające się na literę R często mają swoje korzenie w łacinie, grece, angielskim, francuskim, niemieckim oraz innych językach. Obejmują one szeroki zakres dziedzin – od nauki, technologii, medycyny, poprzez sztukę, literaturę, aż po terminy używane w życiu codziennym. Każdy z tych terminów wnosi do polskiego języka swoją unikalną wartość, poszerzając nasze możliwości wyrazowe i komunikacyjne.

W tym dziale słownika, każde słowo zostanie dokładnie omówione, z naciskiem na jego etymologię, znaczenie oraz sposób adaptacji do języka polskiego. Pozwoli to czytelnikom nie tylko na głębsze zrozumienie poszczególnych terminów, ale także na docenienie roli wyrazów obcych w ewolucji i wzbogacaniu polskiego języka.

Zapraszamy do eksploracji i poznawania wyrazów obcych na literę R, które są ważnym składnikiem naszego językowego dziedzictwa, odzwierciedlając bogatą historię kulturowej i lingwistycznej wymiany.

RAMOTA

  (ukr. hramota – pismo) 1. lit. utwór bez wartości artystycznych 2. lit. krótkie opowiadanie komiczne z XIX w.

  RAMOL

   (fr. ramolli – zniedołężniały) pogardliwe określenie człowieka niedołężnego, starego

   RAMAJANA

    (sanskr. Rama, jana – wóz) indyjska epopeja rycerska, opowiadająca dzieje Ramy – rycerza uważanego za siódme wcielenie boga WISZNU

    RAMADAN

     (ar.) 1. dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim, w którym objawiony został KORAN 2. post obowiązujący od świtu do zachodu słońca… Czytaj dalej »RAMADAN

     RAM

      (skrót od: Random Access Memory) (ang.) infor. pamięć operacyjna komputera

      RAKIJA

       (serb.) rodzaj wódki owocowej; przede wszystkim śliwowica

       RAKI

        (tur.) rodzaj wódki tureckiej ze sfermentowanych rodzynek, posiadającej zapach anyżku

        RAKARZ

         (niem. Racker) człowiek zajmujący się łapaniem i zamykaniem w schronisku bezpańskich psów; hycel purchase oxycodone

         RAJZEFIBER

          (niem. Reisefieber – gorączka podróży) zdenerwowanie, rozdrażnienie przed dłuższą podróżą

          RAJFUR

           (niem. Reihenfuhrer) patrz ALFONS

           RAJD

            (ang. ride – przejażdżka) 1. piesza wycieczka prowadzona określoną trasą 2. wyścig samochodowy

            RAGOUT

             [czyt. ragu] (fr.) danie złożone z duszonego mięsa, warzyw oraz sosu pomidorowego

             RAFLA

              (niem. Raffel) rodzaj sieci rybackiej owiniętej wokół ustawionych równolegle obręczy метандростенолон купить

              RAFINERIA

               (fr. raffinerie) zakład, miejsce oczyszczania produktów spożywczych (np. cukru) lub ropy

               RAFINACJA

                (niem. Raffination) chem. oczyszczanie i uszlachetnianie produktów i substancji naturalnych, nadawanie im przy pomocy środków chemicznych i fizycznych zapachu lub… Czytaj dalej »RAFINACJA

                RAFA

                 (niem. Riff) rodzaj podwodnej skały powstałej z wapiennych szkieletów organizmów morskich

                 RADŻA

                  (sanskr. król) 1. tytuł przysługujący lokalnym władcom w Indiach 2. osoba posiadająca taki tytuł

                  RADYKALNY

                   (łac. radicalis – zupełny) 1. gruntowny, zasadniczy 2. bezkompromisowy, stanowczy, skrajny

                   RADYKALIZM

                    (fr. radicalisme) 1. stanowczość, bezkompromisowość w poglądach i postanowieniach 2. nurt dążący do zmian społecznych

                    RADIOTERAPIA

                     (łac. radius – promień, therapeia – leczenie) med. leczenie chorób nowotworowych przy pomocy promieniowania