RAFINACJA

(niem. Raffination)

chem. oczyszczanie i uszlachetnianie produktów i substancji naturalnych, nadawanie im przy pomocy środków chemicznych i fizycznych zapachu lub koloru

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba