U

UNCJA

(łac. uncia – jedna dwunasta) 1. angielska jednostka masy: 1/16 funta – 28,35 g 2. staroż. rzymska jednostka masy –… Czytaj dalej »UNCJA

UNC

(skrót od: Universal Naming Convention) (ang.) infor. jedna z metod zapisu ścieżek dźwiękowych

UNANIMIZM

(fr. unanimisme) lit. kierunek literacki powstały na początku XX w. jako sprzeciw wobec symbolizmu, głoszący odejście od indywidualizmu, postulujący zainteresowanie… Czytaj dalej »UNANIMIZM

UMTS

(skrót od: Universal Mobile Tele-communication System) (ang.) system telefonii komórkowej, nowszy, szybszy i oferujący więcej możliwości niż GSM

UMLAUT

(niem. Umlaut – przegłos) przegłos występujący w językach germańskich, polegający na wymowie samogłosek tylnych (a, o, u) tak, jakby były… Czytaj dalej »UMLAUT

UMBRA

(Ubbria – nazwa regionu we Włoszech) 1. barwnik stosowany do wyrobu farb, może mieć barwę: żółtą, brunatno-zieloną lub brunatno-czerwoną 2.… Czytaj dalej »UMBRA

UŁAN

(tur. ogalan – chłopiec) wojsk. żołnierz kawalerii, istniejącej od wieku XVIII do połowy wieku XX

ULTRASONOGRAF

(łac. ultra – ponad, sonus – dźwięk, graphein – pisać) aparat służący do badania wewnętrznych organów ludzkiego ciała, wykorzystujący odbicie… Czytaj dalej »ULTRASONOGRAF

ULTRARADYKALNY

(łac. ultra – ponad, radicalis – zakorzeniony) skrajnie radykalny

ULTRAMONTAIZM

(łac. ultramontanus) 1. doktryna filozoficzno-religijna głosząca podporządkowanie Watykanowi działań Kościoła katolickiego w różnych krajach 2. pot. postawa prowatykańska