ULTRASONOGRAF

(łac. ultra – ponad, sonus – dźwięk, graphein – pisać)

aparat służący do badania wewnętrznych organów ludzkiego ciała, wykorzystujący odbicie ultradźwięków USG

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba