Słownik wyrazów obcych

Intensywne i obfite w zmiany życie społeczne sprawia, że nieustannie spotykamy wyrażenia nowe i obce, zwroty, jakich jeszcze nie rozumiemy.
Dlatego ta strefa naszej nowej publikacji internetowej włącza właśnie wyrazy i zwroty przejęte przez język polski nie tylko w przeciągu ostatnich lat, lecz nawet kilku miesięcy. Dotyczy to w szczególności takich dziedzin jak informatyka czy ekonomia, gdzie zmiany następują tak szybko, iż człowiekowi, który nie jest z tymi dziedzinami związany zawodowo, trudno za nimi nadążyć.

Ponadto znajdą tu Państwo terminy pojawiające się w mediach audiowizualnych, książkach oraz prasie. Ich zrozumienie przyczyni się do lepszej orientacji we nowoczesnym życiu publicznym. Uwzględniliśmy też terminy medyczne, filozoficzne i religijne, a także chemiczne czy fizyczne.

W słowniku wyrazów obcych pojawiają się także zwroty i wybrane sentencje łacińskie, potrzebne do całkowitego odbioru wielu lektur i artykułów.

WYRAZY OBCE – najczęściej odwiedzane