Przejdź do treści

BILATERALNY

  (łac. latus, lateris – bok, strona) dwustronny

  „BILATERALNY”, pochodzący z łacińskiego „latus, lateris” oznaczającego „bok, strona”, jest terminem używanym do opisania czegoś, co dotyczy lub odnosi się do dwóch stron lub stron. W języku polskim słowo to jest często stosowane w różnych dziedzinach, aby podkreślić dwustronność lub dwubiegunowość pewnych relacji, umów czy procesów.

  Zastosowania terminu „bilateralny” obejmują:

  1. Polityka i Stosunki Międzynarodowe: W kontekście międzynarodowym, „bilateralne” odnosi się do relacji, umów lub negocjacji prowadzonych bezpośrednio między dwoma krajami. Przykładem może być układ handlowy lub porozumienie o współpracy obronnej zawarte pomiędzy dwoma państwami.
  2. Ekonomia i Handel: W ekonomii, termin „bilateralny” może odnosić się do transakcji, umów lub innych form wymiany gospodarczej odbywających się pomiędzy dwoma stronami. Na przykład, umowa bilateralna o wolnym handlu to porozumienie, które usuwa bariery handlowe pomiędzy dwoma krajami.
  3. Medycyna: W medycynie, „bilateralny” może być używany do opisania objawów, stanów lub zabiegów dotyczących obu stron ciała. Na przykład, bilateralna mastektomia oznacza usunięcie obu piersi.
  4. Prawo: W prawie, bilateralne umowy lub kontrakty to takie, które wiążą dwie strony, gdzie każda ze stron ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z umowy.
  5. Dyplomacja: W dyplomacji, „bilateralne” spotkania czy rozmowy odnoszą się do interakcji pomiędzy przedstawicielami dwóch państw, instytucji lub organizacji.

  WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane