Chcem czy chcę – jak prawidłowo używać czasownika „chcieć”?

Czasownik „chcieć” jest jednym z tych, które często budzą wątpliwości co do prawidłowej formy. Czy powinniśmy używać „chcem”, czy też „chcę”?

Odpowiedź jest prosta: Słowo „chcieć” jest czasownikiem nieregularnym i powinno być używane w formie „chcę”.

Przykład: Chcę kupić nowy telefon.

Warto zwrócić uwagę, że czasownik „chcieć” jest czasownikiem osobowym i jego forma zależy od osoby, która je używa. W formie „ja” powinniśmy używać formy „chcę”, w formie „ty” powinniśmy używać formy „chcesz”, itd.

Podsumowanie: Czasownik „chcieć” jest czasownikiem nieregularnym i powinno być używane w formie „chcę”. Jego forma zależy od osoby, która je używa.


WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane