niemiecki

ALRAUNA

(niem. Alraune, st. germ. alrune – wiedźma) korzeń mandragory przypominający kształtem człowieka; przypisywano mu magiczne właściwości

AJERKONIAK

(niem. Eierkognak, od Eier – jajka, Kognak – koniak) likier wyrabiany ze spirytusu, żółtek, cukru i wanilii

AGENTURA

(niem. Agentur) 1. handlowe biuro pośrednictwa 2. przedstawicielstwo jakiejś instytucji 3. grupa agentów

AGENT

(niem. Agent) 1. przedstawiciel instytucji, firmy 2. funkcjonariusz tajnej policji, wywiadowca

ADIUTANT

(niem. Adjutant) oficer przydzielony wyższemu rangą dowódcy

ADIUNKT

(niem. Adjunkt) pracownik naukowy w szkołach wyższych, posiadający tytuł doktora

ADEPT

(niem. Adept, z łac. adeptus – ten, który osiągnął) 1. człowiek zaczynający uprawiać jakiś zawód, naukę, dyscyplinę 2. uczeń, praktykant

ABSTRAKCJONIZM

(niem. Abstrakt-zionismus) kierunek we współczesnym malarstwie rezygnujący z wiernego odtwarzania form i przedmiotów istniejących w naturze, sztuka bezprzedmiotowa

ABSTRAKCJONISTA

(niem. Abstraktzio-nist) 1. człowiek skłonny do operowania abstrakcjami 2. przedstawiciel abstrakcjonizm

ABRYS

(niem. Abriss) rysunek, szkic