Przejdź do treści

Pochodzenie wyrazu – greka

W sekcji „Pochodzenie wyrazu: greka” naszego Słownika Wyrazów Obcych, odbywamy podróż do korzeni cywilizacji zachodniej. Język grecki, będący jednym z najstarszych znanych języków, od wieków oddziałuje na wiele języków europejskich, w tym na polski. Wpływ ten jest widoczny szczególnie w terminologii naukowej, medycznej, filozoficznej i artystycznej.

Greka, ze swoją bogatą tradycją literacką, filozoficzną i naukową, wniosła do języka polskiego słowa, które są fundamentem wielu dyscyplin wiedzy. Od terminów opisujących zjawiska przyrodnicze, poprzez koncepty filozoficzne, aż po specjalistyczne terminy medyczne – każde z tych słów niesie ze sobą bogatą historię i kulturową głębię.

Ta część słownika to nie tylko zbiór słów, ale również okazja do zrozumienia, jak głęboko język grecki zakorzenił się w naszym myśleniu i mówieniu. Przy każdym słowie staraliśmy się ukazać nie tylko jego etymologię i znaczenie, ale również kontekst kulturowy, w którym zostało zapożyczone.

Zapraszamy do eksploracji tej fascynującej dziedziny naszego języka, która jest mostem łączącym współczesny świat z bogatym dziedzictwem starożytnej Grecji.

ARYSTOKRACJA

  (gr. aristokratia – rządy najlepszych) najwyższa klasa szlachty, posiadająca dziedziczne tytuły

  ARTRETYZM

   (od gr. arthron – staw) choroba powodująca silne bóle i zniekształcenia stawów

   ARTERIA

    (gr. arteria – tętnica) 1. biol. tętnica 2. pot. szlak komunikacyjny, duża, ulica

    AROMATERAPIA

     (gr. aroma – wonny olejek, therapeia – leczenie) leczenie chorób przez użycie olejków eterycznych deee-lite world clique

     AROMAT

      (gr. aroma – wonny olejek, zapach) przyjemny zapach

      AREOPAG

       (gr. Areios pâgos – wzgórze Aresa, miejsce zebrań rady) 1. w starożytnych Atenach – rada państwa 2. grono autorytetów jakiejś… Czytaj dalej »AREOPAG

       ARCHETYP

        (gr. archétypon – pierwowzór) 1. pierwowzór 2. psychol. symbol podświadomych, zbiorowych treści psychicznych

        ARCHEOLOGIA

         (gr. archaios – dawny, lógos – słowo, nauka) nauka badająca dawne kultury na podstawie odnalezionych, używanych przez nie przedmiotów

         ARCHAIZM

          (gr. archaios – dawny) wyraz, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia

          ARCHAICZNY

           (gr. archaios – dawny) starożytny, przestarzały

           ARACHNOFOBIA

            (gr. arachne – pająk, phóbos – lęk) chorobliwy lęk przed pająkami

            APSYDA

             (gr. apsis, apsidos – obręcz, sklepienie) półkoliste pomieszczenie w kościele, położone za prezbiterium

             APOTEOZA

              (gr. apotheosis – ubóstwienie) 1. uznanie kogoś za bóstwo 2. uwielbienie, uznanie

              APOSTROFA

               (od gr. apóstrophos – odwrócony) środek stylistyczny, uroczysty zwrot do osoby lub idei

               APOSTROF

                (od gr. apóstrophos – odwrócony) znak graficzny o kształcie przecinka, oznaczający opuszczoną samogłoskę lub oddzielający polską końcówkę w odmianie wyrazów… Czytaj dalej »APOSTROF

                APOSTATA

                 (od gr. apostasia – odpadnięcie) człowiek, który odstąpił od wiary

                 APOPLEKSJA

                  (gr. apopleksia – porażenie) zatrzymanie dopływu krwi do mózgu, udar

                  APOLOGIA

                   (gr. apologia – obrona) obrona, pochwała osoby, idei

                   APOKRYF

                    (gr. apókryfos – ukryty) 1. utwór o tematyce biblijnej, nienależący do kanonu 2. utwór wydany jako dzieło nieżyjącego już pisarza… Czytaj dalej »APOKRYF