Przejdź do treści

AZYL

    Słowo „azyl” pochodzi z języka greckiego, gdzie „ásylon” oznacza miejsce nietykalne. W języku polskim ma ono dwa główne znaczenia:

    1. Bezpieczne miejsce – Azyl w tym kontekście odnosi się do jakiegokolwiek miejsca, które oferuje ochronę lub schronienie przed niebezpieczeństwem lub trudnymi warunkami. Może to być zarówno fizyczne schronienie, jak i metaforyczna przestrzeń, gdzie ktoś czuje się bezpieczny i chroniony.
    2. Schronienie udzielone przez państwo – To drugie znaczenie azylu ma wymiar prawny i międzynarodowy. Dotyczy sytuacji, w której państwo udziela ochrony cudzoziemcowi ściganemu w jego własnym kraju z powodów politycznych, religijnych, rasowych lub z powodu przynależności do określonej grupy społecznej. Azyl w tym rozumieniu jest częścią międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i jest regulowany przez różne konwencje międzynarodowe, takie jak Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców. Proces ubiegania się o azyl często obejmuje skomplikowaną procedurę prawną, w której oceniane są powody ucieczki osoby i jej sytuacja w kraju pochodzenia.

    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane