Przejdź do treści

BILANS

  (łac. bilanx – waga o dwóch szalach)

  1. sprawozdanie finansowe instytucji obejmujące pewien okres
  2. stosunek zysków i strat; podsumowanie

  „BILANS”, wywodzący się z łacińskiego słowa „bilanx”, oznaczającego „wagę o dwóch szalach”, jest terminem używanym w języku polskim głównie w kontekście finansowym i ekonomicznym. Odnosi się on do dokładnego zestawienia aktywów (majątku) i pasywów (zobowiązań) instytucji, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej.

  1. Sprawozdanie Finansowe: Jako sprawozdanie finansowe, bilans jest dokumentem, który prezentuje stan majątkowy instytucji (np. firmy, organizacji) na konkretną datę. Zazwyczaj obejmuje aktywa (czyli to, co instytucja posiada, jak środki pieniężne, nieruchomości, wyposażenie), oraz pasywa (czyli zobowiązania i kapitał własny, w tym długi, kredyty, kapitał zakładowy). Bilans jest kluczowym elementem rachunkowości i jest niezbędny do oceny zdolności finansowej i stabilności przedsiębiorstwa.
  2. Stosunek Zysków i Strat: W szerszym znaczeniu, termin „bilans” może być używany do określenia podsumowania lub zestawienia zysków i strat w różnych kontekstach, niekoniecznie tylko finansowych. Może to obejmować ocenę wyników jakiegoś przedsięwzięcia, projektu czy działalności, gdzie porównuje się pozytywne i negatywne aspekty, by ocenić ogólny sukces czy efektywność.

  Bilans jest zatem narzędziem nie tylko finansowym, ale też analitycznym, pozwalającym na głębokie zrozumienie stanu finansowego instytucji, a także na ocenę efektywności różnych działań w różnych dziedzinach.


  WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane