Przejdź do treści

AWISTA

    Termin „awista„, pochodzący z włoskiego wyrażenia „a vista”, co oznacza „za okazaniem”, w kontekście bankowości odnosi się do rodzaju wkładu bankowego, który można wypłacić w każdej chwili na żądanie klienta.

    Wkład awista jest elastycznym rozwiązaniem dla klientów banków, którzy chcą mieć swobodny dostęp do swoich środków finansowych bez konieczności przestrzegania ustalonych terminów wypłaty czy innych ograniczeń. Oznacza to, że klient może dokonać wypłaty całej kwoty lub jej części w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów czy kar związanych z przedterminowym dostępem do środków.

    Ten rodzaj wkładu jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które potrzebują płynności finansowej, chcąc mieć możliwość szybkiego dostępu do swoich pieniędzy w przypadku nagłej potrzeby. Wkłady awista często oferują niższe stopy procentowe niż wkłady terminowe z powodu tej dostępności, jednak są one bardziej elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

    W praktyce, konta oszczędnościowe lub bieżące oferowane przez banki często działają na zasadzie wkładów awista, pozwalając klientom na swobodne zarządzanie ich środkami finansowymi.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane