Przejdź do treści

AWIZO

    Słowo „awizo” pochodzi z języka włoskiego, gdzie „avviso” oznacza powiadomienie lub zawiadomienie. W języku polskim termin ten przyjął dwa główne znaczenia:

    1. Zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej – W tym kontekście, awizo to pisemne powiadomienie wydawane przez instytucję pocztową lub kurierską, informujące odbiorcę o przesyłce, która do niego dotarła. Zazwyczaj jest to stosowane w sytuacjach, gdy przesyłka nie może być dostarczona bezpośrednio do rąk odbiorcy (np. z powodu jego nieobecności). Awizo informuje odbiorcę o miejscu, w którym przesyłka została zdeponowana (np. w lokalnym urzędzie pocztowym), oraz o terminie, w którym należy ją odebrać.
    2. Pisemna informacja o dokonaniu określonej operacji handlowej, bankowej – W sferze handlowej i bankowej, awizo oznacza dokument lub powiadomienie wysyłane przez bank lub inną instytucję finansową do klienta, informujące o wykonanej transakcji lub operacji finansowej. Może to być powiadomienie o przelewie, wpłacie, wypłacie środków, czy też innych operacjach związanych z rachunkiem bankowym klienta. Awizo bankowe stanowi ważny dokument w procesie księgowym i finansowym, umożliwiając klientowi śledzenie i potwierdzanie wykonanych operacji.

    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane