• Ż

  Pochodzenie:

  ŻAK

  (czes. żak – uczeń) przest. student, uczeń

 • Ż

  Pochodzenie:

  ŻABOT

  (fr. jabot) falbana z cienkiego materiału, przypinana do ubrania pod szyją, stanowiąca ozdobnik stroju

 • Z

  Pochodzenie:

  ZYGOTA

  (gr. zygótos – połączony) komórka powstała na skutek połączenia męskiej i żeńskiej komórki płciowej ges

 • Z

  Pochodzenie:

  ZYDEL

  (st. niem. Sidel) przest. drewniane krzesło z oparciem

 • Z

  Pochodzenie:

  ZSYŁKA

  (ros. ssyłka) wywóz więźnia do odległych części Rosji, będący formą kary; zesłanie

 • Z

  Pochodzenie:

  ZOOTECHNIKA

  (gr. zóon – zwierzę, technikós – sztuczny) nauka o hodowli zwierząt domowych

 • Z

  Pochodzenie:

  ZOOMORFIZM

  (gr. dzóion – istota, stworzenie, morphe – kształt, forma) przedstawianie jakiegoś bóstwa w postaci zwierzęcej lub ze zwierzęcymi atrybutami

 • Z

  Pochodzenie:

  ZOOM

  [czyt. zum] (ang.) urządzenie umieszczone w kamerze lub aparacie fotograficznym, zmieniające ogniskową obiektywu i zmniejszające lub powiększające obraz, przy zachowaniu stałej ostrości widzenia

 • Z

  Pochodzenie:

  ZOOLOGIA

  (gr. zóo – zwierzę, logos – słowo, nauka) nauka o zwierzętach

 • Z

  Pochodzenie:

  ZOOFILIA

  (gr. zóo – zwierzę, philein – lubić) patrz SODOMIA

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych