(fr. deforestation) wycinanie lasów

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę D.