EDYCJA

(łac. editio – wydanie)

1. ukazanie się dzieła drukiem
2. kolejna emisja programu, wydarzenia

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba