białoruski

WADERA

(białorus. wadyra – wilczyca) samica wilka, wilczyca