litewski

Wyrazy Obce

  • KADENCJA

    (łac. cadentia – upadek) 1. czas pełnienia jakiejś funkcji lub urzędu 2. lit. opadająca intonacja zdania lub frazy 3. muz. akordy kończące utwór muzyczny

  • JANTAR

    (litew. gentaras) bursztyn