• B

  Pochodzenie:

  BILINGWALNY

  (ang. bilingual) dwujęzyczny

 • B

  Pochodzenie:

  BILATERALNY

  (łac. latus, lateris – bok, strona) dwustronny

 • B

  Pochodzenie:

  BILARD

  (fr. billard) 1. gra polegająca na uderzaniu kijem w kule tak, aby odbijając się od siebie wpadały do otworów znajdujących się na bokach stołu 2. stół do tej gry

 • B

  Pochodzenie:

  BILANS

  (łac. bilanx – waga o dwóch szalach) 1. sprawozdanie finansowe instytucji obejmujące pewien okres 2. stosunek zysków i strat; podsumowanie

 • B

  Pochodzenie:

  BILA

  (fr. bille) 1. kula do gry w BILARD 2. uderzenie kulą o kulę w BILARDZIE five we will rock you mp3

 • A

  (fr. agiotage) umiejętne operowanie akcjami na giełdzie, wykorzystujące różnice kursów

 • B

  (ang. bilingual) dwujęzyczny

 • C

  [czyt. karioka] (port. dosł. mieszkaniec Rio de Janeiro) 1. taniec ...

 • D

  (łac. defraudatio - oszukiwanie) przywłaszczenie sobie cudzych pieniędzy

 • E

  (gr. eklektikós - wybierający) łączący różne style lub koncepcje w ...

 • F

  (łac. falsificatus - sfałszowany) sfałszowany, podrobiony przedmiot

 • G

  (wł. galleria) 1. miejsce wystawiania dzieł sztuki 2. kolekcja dzieł sztuki 3. ...

 • H

  (od niem. Halstuch - chusta na szyję) daw. trójkątna chusta ...

 • I

  (gr. idioma - właściwość) zwrot charakterystyczny dla danego języka, nieprzetłumaczalny ...

 • J

  (łac. iubilaeus annus) uroczyste świętowanie rocznicy

 • K

  (łac. caducus - bezpański) 1. prawo do przejęcia przez państwo ...

 • Ł

  (niem. Lot) daw. jednostka masy - 12,5-17,5 g

 • M

  (wł.) włoski, pofałdowany makaron

 • N

  [czyt. nejtif spiker] (ang.) człowiek uczący swego ojczystego języka poza ...

 • O

  (łac. obvolutus - owinięty) papierowa okładka chroniąca oprawę książki

 • P

  (węg. palcat) 1. gruby kij, pałka 2. rodzaj kija stosowanego ...

 • R

  (ukr. hramota - pismo) 1. lit. utwór bez wartości artystycznych ...

 • Ś

  (fr. suitę - orszak) hist. orszak towarzyszący władcy

 • Ś

  (fr. suitę - orszak) hist. orszak towarzyszący władcy

 • T

  (ros.) obszar leśny, złożony przeważnie drzew iglastych, występujący przede wszystkim ...

 • U

  (łac. uncia - jedna dwunasta) 1. angielska jednostka masy: 1/16 funta ...

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych