• B

  Pochodzenie:

  BIBLIOGRAFIA

  (gr. biblion – księga, graphein – pisać) uporządkowany spis książek, czasopism, dokumentów, zawierający najważniejsze dane o nich

 • B

  Pochodzenie:

  BIBLIOFIL

  (gr. biblion – księga, filos przyjaciel) miłośnik książek

 • B

  Pochodzenie:

  BIBELOT

  (fr. bibelot) mały, dekoracyjny przedmiot bez znaczenia użytkowego steroids.net

 • B

  Pochodzenie:

  BIBA

  (łac. bibere – pić) pot. przyjęcie alkoholowe, libacja

 • B

  Pochodzenie:

  BIATLON

  (gr. âthlos, âthlon – zapasy, walka) dwubój narciarski obejmujący bieg na nartach i strzelanie z karabinu

 • B

  Pochodzenie:

  BEZA

  (fr.baiser – pocałunek) ciastko z piany ubitej z białek i cukru, wysuszone w piekarniku

 • B

  Pochodzenie:

  BESZAMEL

  (fr. béchamel) biały sos zrobiony z mąki, żółtek, masła i mleka

 • B

  Pochodzenie:

  BESTSELLER

  (ang. dosł. najlepiej sprzedający się) popularny, dobrze sprzedający się produkt

 • B

  Pochodzenie:

  BESSERWISSER

  (niem. besser – lepiej, wissen – wiedzieć) osoba, która uważa się za wszystkowiedzącą

 • B

  Pochodzenie:

  BESSA

  (fr. baisse – obniżanie, opadanie) ekon. znaczna zniżka kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych