• B

  Pochodzenie:

  BAZYLISSA

  (gr. basilissa – królowa) tytuł przysługujący cesarzowej bizantyjskiej

 • B

  Pochodzenie:

  BAZYLIKA

  (gr. basilikós – królewski) 1. najstarszy typ świątyń chrześcijańskich budowanych na planie prostokąta, posiadających kilka naw 2. w starożytnej Grecji i Rzymie – hala targowa i miejsce sądu

 • B

  Pochodzenie:

  BATYST

  (fr. batiste) cienka, lniana lub bawełniana tkanina

 • B

  Pochodzenie:

  BATYSKAF

  (gr. bathys – głęboki, skaphe – łódka) statek podwodny

 • B

  Pochodzenie:

  BAZUNA

  (od niem. Posaune – puzon) rodzaj drewnianego dętego instrumentu muzycznego występującego na Kaszubach

 • B

  Pochodzenie:

  BATUTA

  (wł. battuta – uderzenie, takt) pałeczka dyrygenta

 • B

  Pochodzenie:

  BATUT

  (wł. battuto – rzut) przyrząd gimnastyczny, sprężysta siatka umocowana nad ziemią na ramie, służąca do ćwiczenia skoków

 • B

  Pochodzenie:

  BATONA

  (wł. battona) włoska prostytutka uliczna

 • B

  Pochodzenie:

  BATIUSZKA

  (ros.) pot. ksiądz prawosławny

 • B

  Pochodzenie:

  BATIK

  (fr. batiąue, z jaw., od mal. – kropka, cętka) 1. sposób barwienia tkaniny polegający na pokrywaniu (przed malowaniem farbą) woskiem miejsc, które mają pozostać niezabarwione 2. materiał zabarwiony tą metod

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych