• B

  Pochodzenie:

  BATERIA

  (fr. batterie) 1. źródło energii dla urządzeń niepodłączonych do sieci elektrycznej 2. urządzenie sieci hydraulicznej umożliwiające dopływ ciepłej i zimnej wody 3. zespół podobnych urządzeń połączonych w jeden układ 4. wojsk, pododdział artyleryjski

 • B

  Pochodzenie:

  BATALION

  (fr. bataillon, wł. bataglione) grupa żołnierzy tworzących kampanię pułku

 • B

  Pochodzenie:

  BATALIA

  (wł. battaglia,fr. bataille) 1. rozstrzygająca bitwa 2. przen. spór, kłótnia

 • B

  Pochodzenie:

  BASZTAN

  (ukr., z pers. bostan – sad) ogród warzywny znajdujący się na stepie

 • B

  Pochodzenie:

  BASTION

  (wł. bastione) 1. element fortyfikacji służący jako stanowisko artyleryjskie 2. przen. oparcie, ostoja

 • B

  Pochodzenie:

  BASSET

  (od fr. bas – niski) rasa psów o krótkich nogach i długich uszach, dawniej używanych przez arystokrację do polowań na zające lub kaczki

 • B

  Pochodzenie:

  BAS-RELIEF

  [czyt. ba relief] (fr.) płaskorzeźba

 • B

  Pochodzenie:

  BASKWIL

  (fr. bascule) urządzenie służące do zamykania okna za pomocą prętów wsuwanych w futrynę

 • B

  Pochodzenie:

  BASKIJKA

  (od Bask – mieszkaniec kraju w Pirenejach) płaski, okrągły beret

 • B

  Pochodzenie:

  BASKAK

  (ukr., z tur. basgak – podatek) namiestnik tatarski, przedstawiciel CHANA pobierający podatki

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych