• E

  Pochodzenie:

  EKLEKTYCZNY

  (gr. eklektikós – wybierający) łączący różne style lub koncepcje w jedną całość

 • E

  Pochodzenie:

  EJAKULACJA

  (łac. eiaculatio – wytrysk) wytrysk spermy

 • E

  Pochodzenie:

  EGZYSTOWAĆ

  (łac. existere – wystąpić) prowadzić życie zaspokajające jedynie podstawowe potrzeby, życie bez żadnej idei

 • E

  Pochodzenie:

  EGZYSTENCJALIZM

  (fr. existentialis-me) nurt filozoficzny głoszący samotność człowieka we wszechświecie, brak oparcia w wyższej ideii, całkowitą odpowiedzialność ludzi za ich czyny i los

 • E

  Pochodzenie:

  EGZYSTENCJA

  (łac. exsistentia) istnienie, życie

 • E

  Pochodzenie:

  EGZOTYCZNY

  (łac. exoticus) 1. pochodzący z innej kultury 2. niecodzienny, rzadki

 • E

  Pochodzenie:

  EGZOTERYCZNY

  (gr. eksotericós – zewnętrzny) łatwy w odbiorze, prosty, zrozumiały, popularny

 • E

  Pochodzenie:

  EGZORCYZM

  (łac. exorcismus) obrzęd wypędzania złego ducha, szatana vitamine d3

 • E

  Pochodzenie:

  EGZOGENICZNY

  (od gr. ekso – na zewnątrz, genesis – narodzenie) pochodzący z zewnątrz, spowodowany przez czynniki zewnętrzne

 • E

  Pochodzenie:

  EGZOGAMIA

  (od gr. ekso – na zewnątrz, gamos – małżeństwo) zwyczaj występujący wśród ludów pierwotnych, zezwalający i na zawarcie małżeństwa tylko z osobą, która należy do innej grupy, szczepu lub klanu

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych