• E

  Pochodzenie:

  EGZEMPLIFIKACJA

  (łac. exemplificatio – ilustrowanie przykładem) opis czegoś przy pomocy przykładu

 • E

  Pochodzenie:

  EGZEMA

  (łac. exema) alergiczna choroba skóry objawiająca się obrzękiem, zaczerwienieniem i pęcherzami

 • E

  Pochodzenie:

  EGZEKWOWAĆ

  (łac. exsequi – wypełniać) domagać się, żądać wykonania czegoś

 • E

  Pochodzenie:

  EGZEKUTYWA

  (fr. executif – wykonawczy) władza wykonawcza

 • E

  Pochodzenie:

  EGZEKUCJA

  (łac. exsecutio – wykonanie) 1. wykonanie kary śmierci 2. ściągnięcie długów

 • E

  Pochodzenie:

  EGZEGEZA

  (gr. eksegesis – objaśnienie) naukowe wyjaśnianie tekstów biblijnych

 • E

  Pochodzenie:

  EGZAGERACJA

  (od łac. exaggerare – powiększać) przest. przesada

 • E

  Pochodzenie:

  EGZALTACJA

  (łac. exaltatio – podniesienie) przesadny zachwyt, demonstracja uczuć i myśli

 • E

  Pochodzenie:

  EGOTYZM

  (łac. ego-ja) tendencja do ustawiania siebie w centrum zainteresowania otoczenia, kierowanie na siebie uwagi innych

 • E

  Pochodzenie:

  EGOIZM

  (łac. ego-ja) postawa charakteryzująca się dbaniem jedynie o własne przyjemności i korzyści

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych