E

Wyrazy Obce

 • EGZEKWOWAĆ

  (łac. exsequi – wypełniać) domagać się, żądać wykonania czegoś

 • EGZEKUTYWA

  (fr. executif – wykonawczy) władza wykonawcza

 • EGZEKUCJA

  (łac. exsecutio – wykonanie) 1. wykonanie kary śmierci 2. ściągnięcie długów

 • EGZEGEZA

  (gr. eksegesis – objaśnienie) naukowe wyjaśnianie tekstów biblijnych

 • EGZAGERACJA

  (od łac. exaggerare – powiększać) przest. przesada

 • EGZALTACJA

  (łac. exaltatio – podniesienie) przesadny zachwyt, demonstracja uczuć i myśli

 • EGOTYZM

  (łac. ego-ja) tendencja do ustawiania siebie w centrum zainteresowania otoczenia, kierowanie na siebie uwagi innych

 • EGOIZM

  (łac. ego-ja) postawa charakteryzująca się dbaniem jedynie o własne przyjemności i korzyści

 • EGOCENTRYZM

  (łac. ego -ja, centrum środek) postawa polegająca na odnoszeniu do własnej osoby wszystkich zdarzeń, uznawaniu własnego dobra za rzecz najistotniejszą

 • EGO

  (łac. ja) w teorii Freuda – jedna, obok ID i SUPEREGO, ze sfer osobowości- świadomość

 • EGIDA

  (gr. aigis, aigidos) 1. mit. grecka tarcza Zeusa, wykonana przez Hefaj-slosa 2. mit. rzymska – tarcza Jowisza 3. patronat, opieka

 • E-GENERACJA

  [czyt. i generacja] (ang. skrót od: electronic generation) pokolenie wychowane w czasie rozwoju INTERNETU