• H

  Pochodzenie:

  HALSZTUK

  (od niem. Halstuch – chusta na szyję) daw. trójkątna chusta noszona przez mężczyzn na szyi, popularna w XVIII i XIX wieku

 • H

  Pochodzenie:

  HALIFAKSY

  (od Halifax – nazwa stolicy prowincji Nowej Szkocji w Kanadzie) łyżwy używane do jazdy figurowej, posiadające zaokrąglone czuby

 • H

  Pochodzenie:

  HALIBUT

  (od ang.) zool. drapieżna ryba żyjąca w oceanie Atlantyckim i Spokojnym, należąca do rodziny fląder

 • H

  Pochodzenie:

  HALABARDA

  (niem. Hallebarde) używana w średniowieczu broń na długim drzewcu, zakończona toporem, siekierą lub hakiem masteron canada

 • H

  Pochodzenie:

  HAKER

  (ang. hacker) osoba włamująca się do systemu komputerowego, zwykle dla własnej przyjemności lub chęci udowodnienia swoich umiejętności, rzadko dla korzyści pieniężnych

 • H

  Pochodzenie:

  HAKENKREUZ

  [czyt. hakenkrojc] (niem. Hakenkreuz) równoramienny krzyż o złamanych w połowie, pod kątem prostym, ramionach, godło hitlerowskich Niemiec; swastyka

 • H

  Pochodzenie:

  HAKATA

  (niem. HKT – skrót od: Hansemann, Kennemann, Tiedemenn – nazwiska założycieli organizacji) niemiecka organizacja z przełomu XIX i XX w. powołana do przeprowadzenia germanizacji na ziemiach polskich, w zaborze pruskim

 • H

  Pochodzenie:

  HAJDUK

  (węg. hajduk – żołnierze) 1. żołnierz piechoty węgierskiej w XVI–XVIII w. 2. daw. ubrany w strój węgierski służący na dworze magnackim 3. ludowy taniec węgierski

 • H

  Pochodzenie:

  HAJDAWERY

  (ukr. handewery) 1. daw. szerokie spodnie 2. żart. za duże, opadające spodnie

 • H

  Pochodzenie:

  HAIKU

  (jap.) rodzaj poezji japońskiej – trzywersowe utwory o żartobliwej lub lirycznej treści

  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych