• U

  Pochodzenie:

  ULTRAMARYNA

  (łac. ultramarinus – zamorski) 1. pigment stosowany m.in. do wyrobu farb, może mieć barwę: błękitną, fioletową, zieloną, żółtą lub czerwoną 2. pot. niebieska farba

 • U

  Pochodzenie:

  ULTRAIZM

  (Ultra – tytuł czasopisma) lit. nurt literatury hiszpańskojęzycznej, powstały w pierwszej połowie XX w., inspirowany ruchem DADAISTYCZNYM, postulował tworzenie poezji opartej na wyszukanych metaforach

 • U

  Pochodzenie:

  ULTRAFIOLET

  (łac. ultra – poza, viola – fiołek) fiz. rodzaj promieniowania słonecznego (promienie UV) o silnym działaniu biologicznym i chemicznym personal trainer

 • U

  Pochodzenie:

  ULTRACYZM

  (niem. Ultrazismus) skrajne, krańcowe zasady lub poglądy

 • U

  Pochodzenie:

  ULTIMATUM

  (łac.) 1. oficjalne pismo rządu jednego państwa do rządu innego państwa, zawierające określone żądania i stawiające konkretne warunki, których niedopełnienie będzie surowo ukarane 2. pot. bezwzględne żądanie jakiegoś działania, połączone z groźbą

 • U

  Pochodzenie:

  ULSTER

  (od Ulster – nazwa historycznej prowincji w Irlandii) drapana tkanina z grubej wełny, przeznaczona na ciepłe, długie płaszcze

 • U

  Pochodzenie:

  UKULELE

  (hawaj.) rodzaj hawajskiej gitary o czterech strunach

 • U

  Pochodzenie:

  UKAZ

  (ros.) dekret rosyjski, zarządzenie najwyższej władzy

 • U

  Pochodzenie:

  UGIER

  (st.niem. ogger) 1. barwnik o kolorze żółtym lub złocistym, używany do wyrobu farb 2. farba o takim kolorze

 • U

  Pochodzenie:

  UFO

  (skrót od: Unidentifled Flying Object) (ang.) niezidentyfikowany obiekt latający, pojawiający się na niebie, uważany za przybyły z innej niż ziemska cywilizacji

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych