niemiecki

Wyrazy Obce

 • AGENTURA

  (niem. Agentur) 1. handlowe biuro pośrednictwa 2. przedstawicielstwo jakiejś instytucji 3. grupa agentów

 • AGENT

  (niem. Agent) 1. przedstawiciel instytucji, firmy 2. funkcjonariusz tajnej policji, wywiadowca

 • ADIUTANT

  (niem. Adjutant) oficer przydzielony wyższemu rangą dowódcy

 • ADIUNKT

  (niem. Adjunkt) pracownik naukowy w szkołach wyższych, posiadający tytuł doktora

 • ADEPT

  (niem. Adept, z łac. adeptus – ten, który osiągnął) 1. człowiek zaczynający uprawiać jakiś zawód, naukę, dyscyplinę 2. uczeń, praktykant

 • ABSTRAKCJONIZM

  (niem. Abstrakt-zionismus) kierunek we współczesnym malarstwie rezygnujący z wiernego odtwarzania form i przedmiotów istniejących w naturze, sztuka bezprzedmiotowa

 • ABSTRAKCJONISTA

  (niem. Abstraktzio-nist) 1. człowiek skłonny do operowania abstrakcjami 2. przedstawiciel abstrakcjonizm

 • ABRYS

  (niem. Abriss) rysunek, szkic

 • ŻOŁD

  (niem. Sold) wojsk. pensja, stałe wynagrodzenie żołnierza

 • ZYDEL

  (st. niem. Sidel) przest. drewniane krzesło z oparciem

 • ZECER

  (niem. Setzer) osoba pracująca w drukarni, składająca teksty

 • ZAMSZ

  (niem. Samisch lader) specjalnie wyprawiona, miękka skóra zwierzęca wykorzystywana do produkcji odzieży oraz butów