• A

  Pochodzenie:

  ALRAUNA

  (niem. Alraune, st. germ. alrune – wiedźma) korzeń mandragory przypominający kształtem człowieka; przypisywano mu magiczne właściwości

 • A

  Pochodzenie:

  AJERKONIAK

  (niem. Eierkognak, od Eier – jajka, Kognak – koniak) likier wyrabiany ze spirytusu, żółtek, cukru i wanilii

 • A

  Pochodzenie:

  AGENTURA

  (niem. Agentur) 1. handlowe biuro pośrednictwa 2. przedstawicielstwo jakiejś instytucji 3. grupa agentów

 • A

  Pochodzenie:

  AGENT

  (niem. Agent) 1. przedstawiciel instytucji, firmy 2. funkcjonariusz tajnej policji, wywiadowca

 • A

  Pochodzenie:

  ADIUTANT

  (niem. Adjutant) oficer przydzielony wyższemu rangą dowódcy

 • A

  Pochodzenie:

  ADIUNKT

  (niem. Adjunkt) pracownik naukowy w szkołach wyższych, posiadający tytuł doktora

 • A

  Pochodzenie:

  ADEPT

  (niem. Adept, z łac. adeptus – ten, który osiągnął) 1. człowiek zaczynający uprawiać jakiś zawód, naukę, dyscyplinę 2. uczeń, praktykant

 • A

  Pochodzenie:

  ABSTRAKCJONIZM

  (niem. Abstrakt-zionismus) kierunek we współczesnym malarstwie rezygnujący z wiernego odtwarzania form i przedmiotów istniejących w naturze, sztuka bezprzedmiotowa

 • A

  Pochodzenie:

  ABSTRAKCJONISTA

  (niem. Abstraktzio-nist) 1. człowiek skłonny do operowania abstrakcjami 2. przedstawiciel abstrakcjonizm

 • A

  Pochodzenie:

  ABRYS

  (niem. Abriss) rysunek, szkic

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych