ALWAR

(od Alvarus – nazwisko jezuity, autora podręcznika gramatyki)

pot. określenie podręcznika do nauki gramatyki łacińskiej, obowiązującego dawniej w szkołach powszechnych


WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba