ASYRIOLOGIA

(od Asyria – nazwa, gr. lógos – słowo, nauka)

nauka zajmująca się badaniem kultury i historii ludów Mezopotamii

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba