Przejdź do treści

AUDYT

    Wyraz obcy „audyt„, pochodzący z języka angielskiego, gdzie „audit” oznacza dosłownie „kontrolę”, jest używany w języku polskim głównie w kontekście finansowym i technologicznym. Ma on dwa główne znaczenia:

    1. Oficjalna kontrola dochodów firmy – W tym znaczeniu, audyt odnosi się do oficjalnego przeglądu i oceny sprawozdań finansowych organizacji. Celem audytu jest weryfikacja, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe i rzetelnie przedstawiają sytuację finansową firmy. Audyt może być przeprowadzany przez zewnętrzne firmy audytorskie lub przez audytorów wewnętrznych i jest ważnym elementem przejrzystości biznesowej oraz zgodności z przepisami prawnymi i standardami rachunkowości. Audyt finansowy pomaga w identyfikacji ewentualnych problemów lub nieprawidłowości, co jest kluczowe dla inwestorów, udziałowców, regulatorów oraz innych stron zainteresowanych działalnością firmy.
    2. Śledzenie aktywności użytkowników serwera w internecie – W kontekście technologii informacyjnych, audyt odnosi się do monitorowania i rejestrowania aktywności na serwerze lub w systemie informatycznym. Jest to proces zbierania danych o operacjach wykonanych przez użytkowników, co umożliwia analizę bezpieczeństwa, wykrywanie nieautoryzowanych działań oraz zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Audyt w systemach informatycznych pozwala na śledzenie, kto, kiedy i jakie działania wykonywał, co jest kluczowe dla zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony przed cyberzagrożeniami.

    Oba znaczenia słowa „audyt” podkreślają jego rolę jako narzędzia zapewniającego odpowiedzialność, transparentność i zgodność z określonymi standardami lub regulacjami.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane