BATERIA

(fr. batterie)

1. źródło energii dla urządzeń niepodłączonych do sieci elektrycznej
2. urządzenie sieci hydraulicznej umożliwiające dopływ ciepłej i zimnej wody
3. zespół podobnych urządzeń połączonych w jeden układ
4. wojsk, pododdział artyleryjski

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane