Przejdź do treści

BATERIA

  (fr. batterie)

  1. źródło energii dla urządzeń niepodłączonych do sieci elektrycznej
  2. urządzenie sieci hydraulicznej umożliwiające dopływ ciepłej i zimnej wody
  3. zespół podobnych urządzeń połączonych w jeden układ
  4. wojsk, pododdział artyleryjski


  WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane