IDEOLOGIA

(gr. idea – wyobrażenie, logos – słowo, nauka)

system pojęć, poglądów, koncepcji wyznaczający zachowanie i działanie jakiejś osoby lub grupy

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane