PAJDOKRACJA

(gr. pais, paidos – dziecko, kratos – siła, władza)

1. sprawowanie rządów przez grupę ludzi młodych, niedoświadczonych
2. zaspokajanie potrzeb dzieci, wynikających z ich uzdolnień oraz indywidualnych umiejętności

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane