VERBA VISIBILIA

(łac. dosł. widzialne słowa)

litery, fragmenty napisów, tekstów występujące w obrazach malarskich, umieszczane na ramach, banderolach lub bezpośrednio na tle dzieła plastycznego

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane