VERSO

(łac. verso folio – odwróciwszy kartkę)

odwrotna strona zapisanej karty, posiadająca parzysty numer

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba