• D

  Pochodzenie:

  DEFRAUDACJA

  (łac. defraudatio – oszukiwanie) przywłaszczenie sobie cudzych pieniędzy

 • D

  Pochodzenie:

  DEFRAGMENTACJA

  (fr. fragmentation – dzielenie) infor. proces ponownego zapisywania PLIKÓW, które zostały podzielone podczas zapisu na TWARDYM DYSKU

 • D

  Pochodzenie:

  DEFORMACJA

  (łac. deformare – zniekształcać) zmiana kształtu

 • D

  Pochodzenie:

  DEFORESTACJA

  (fr. deforestation) wycinanie lasów

 • D

  Pochodzenie:

  DEFLORACJA

  (łac. defloratio – zrywanie kwiatów) pozbawienie dziewictwa, rozerwanie błony dziewiczej

 • D

  Pochodzenie:

  DEFLACJA

  (łac. deflare – zdmuchnąć) 1. obniżenie cen towarów, zahamowanie rozwoju gospodarczego 2. geol. unoszenie piasku przez wiatr

 • D

  Pochodzenie:

  DEFINITYWNY

  (ang. definitive) ostateczny, rozstrzygający

 • D

  Pochodzenie:

  DEFIBRACJA

  (fr. deficit – brakuje) 1. ekon. niższy poziom przychodów niż wydatków 2. brak, niedobór

 • D

  Pochodzenie:

  DEFETYZM

  (fr. defaitisme – wyczerpanie) przewidywanie niepowodzenia, brak wiary w sukces, zwycięstwo

 • D

  Pochodzenie:

  DEFENSYWA

  (łac. defensio – odpieranie) 1. obrona 2. sport, osłona bramki przed atakiem przeciwnej drużyny

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych