• F

  Pochodzenie:

  FALSYFIKAT

  (łac. falsificatus – sfałszowany) sfałszowany, podrobiony przedmiot

 • F

  Pochodzenie:

  FALSTART

  (ang. false start) 1. zbyt wczesne rozpoczęcie jakiegoś działania 2. sport, zbyt szybki start zawodnika, jeszcze przez znakiem sędziego rozpoczynającym zawody

 • F

  Pochodzenie:

  FALSET

  (wł. falsetto) bardzo wysoki, wyższy niż naturalny głos męski

 • F

  Pochodzenie:

  FALLUS

  (gr. phallós – członek męski) członek męski, penis

 • F

  Pochodzenie:

  FALLICZNY

  (gr. phallós – członek męski) 1. F. kształt – mający kształt penisa 2. związany z FALLUSEM lub z kultem płodności

 • F

  Pochodzenie:

  FAŁDA

  (wł.) jedwabna biała szata noszona przez papieża podczas uroczystych celebracji

 • F

  Pochodzenie:

  FAKULTET

  (łac. facultus – możliwość) wydział uniwersytetu lub innej uczelni wyższej

 • F

  Pochodzenie:

  FAKULTATYWNY

  (łac. facultativus – podlegający wyborowi) dodatkowy, nieobowiązkowy

 • F

  Pochodzenie:

  FAKTYCZNY

  (łac. factivus) zgodny z faktami, rzeczywisty

 • F

  Pochodzenie:

  FAKTURA

  (łac. factura – dzieło, wykonanie) 1. ekon. dokument potwierdzający wymianę lub usługę handlową 2. powierzchnia przedmiotu, materiału

  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych