• O

  Pochodzenie:

  OBWOLUTA

  (łac. obvolutus – owinięty) papierowa okładka chroniąca oprawę książki

 • O

  Pochodzenie:

  OBSTRUKCJA

  (łac. obstructio – zamknięcie) 1. przeszkadzanie, utrudnianie, hamowanie czegoś 2. med. zatwardzenie

 • O

  Pochodzenie:

  OBSKURANTYZM

  (łac. obscurus – ciemny, ukryty) zacofanie, ciemnota, wstecznictwo

 • O

  Pochodzenie:

  OBSESJA

  (łac. obsessio – zamknięcie) 1. med. natrętna, nieustannie powracająca myśl, objaw nerwicy 2. pot. przesadne, nieustanne zajmowanie się jedną sprawą, zjawiskiem

 • O

  Pochodzenie:

  OBSERWATORIUM

  (łac. observator-ten, który przygląda się) placówka naukowa prowadząca badania i obserwacje, przede wszystkim astronomiczne

 • O

  Pochodzenie:

  OBSCENICZNY

  (łac. obscenus) nieprzyzwoity, bezwstydny

 • O

  Pochodzenie:

  OBÓJ

  (fr. hautbois) rodzaj drewnianego dętego instrumentu muzycznego

 • O

  Pochodzenie:

  OBLITERACJA

  (łac. oblitteratio – zatarcie, zapomnienie) 1. zatarcie się np. napisu 2. med. zarastanie naczyń krwionośnych lub przewodów tkanką łączną

 • O

  Pochodzenie:

  OBLIGOWAĆ

  (łac. obłigare) zobowiązywać, obarczać obowiązkiem

 • O

  Pochodzenie:

  OBLIGO

  (wł. obbligo – zobowiązanie) ekon. zobowiązanie, poręczenie, dług

  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych