(skrót od: Joint Photographic Ex-perts Group) (ang.)

format niewielkich plików graficznych zawierający skompresowane obrazy

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę J.