(fr. sabotage)

1. umyślne dezorganizowanie pracy poprzez złe wykonywanie czynności lub niszczenie maszyn
2. tajemne działanie służące uniemożliwieniu wykonania jakiegoś zadania

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę S.