łacina

Wyrazy Obce

 • ANIMOZJA

  (łac. animosus – odważny, zawzięty) uraza, niechęć, antypatia

 • ANIMIZM

  (fr. animisme, od łac. anima – dusza) 1. pogląd przypisujący zwierzętom i rzeczom duszę 2. sposób traktowania zwierząt i rzeczy jako istot czujących i myślących

 • ANIMATOR

  (łac. dosł. ożywiciel) 1. autor serii rysunków w filmie animowanym 2. aktor poruszający marionetkami i kukiełkami w teatrze lalkowym 3. osoba wzbudzająca zainteresowanie czymś, dająca impuls do czegoś

 • ANIMACJA

  (łac. animatio, od anima – dusza, życie) 1. ożywianie 2. film. konstrukcja ciągu pojedynczych U zdjęć rysunków mających, przy wyświetlaniu na ekranie, sprawiać wrażenie ruchu 3. wprawianie w ruch marionetek, kukiełek w teatrze lalkowym

 • ANEKSJONIZM

  (fr. annexionisme, z łac. annexio – przyłączenie) nurt polityczny postulujący powiększanie własnego państwa przez przyłączanie siłą obszarów i innych państw

 • ANEKSJA

  (łac. annexio – przyłączenie) wcielenie siłą do jakiegoś państwa obszaru (lub jego części) innego państwa steroide deutschland

 • ANEKS

  (łac. annexus – przyłączony) 1. dodatek będący uzupełnieniem tekstu książki lub pisma – np. podania 2. uzupełniający pewną całość element architektoniczny; przybudówka

 • ANALNY

  (łac. anus – odbyt) odbytniczy, związany z odbytem

 • AMULET

  (łac. amuletum) niewielki przedmiot o właściwościach magicznych, chroniący przed niebezpieczeństwem, chorobą

 • AMPUTACJA

  (łac. amputatio – odcięcie) operacyjne usunięcie chorej kończyny, organu lub ich części

 • AMPUŁKA

  (łac. ampulla – buteleczka na olejki i leki) 1. niewielkie, szczelnie zamknięte szklane naczynie, zawierające jednorazową dawkę leku 2. naczynie z winem i wodą podawane kapłanowi podczas mszy świętej

 • AMPLITUDA

  (łac. amplitudo – wielkość, przestronność) 1. najwyższa wartość zmieniającej się okresowo wielkości 2. meteorol. różnica między maksymalną a minimalną temperaturą