• A

  Pochodzenie:

  APARYCJA

  (łac. apparitio – ukazanie się) wygląd zewnętrzny, prezencja

 • A

  Pochodzenie:

  APANAŻE

  (fr. apanages, z łac. apanare – żywić, utrzymywać) 1. kwoty uzyskiwane za wykonanie usługi, pracy 2. ziemie przyznawane przez władców członkom ich rodzin

 • A

  Pochodzenie:

  ANULOWAĆ

  (łac. annullare – unicestwić) unieważnić coś, odwołać

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYKWARIAT

  (łac. antiquarius – zajmujący się starożytnością) sklep z antykami: meblami, obrazami, oraz ze starymi, używanymi książkami

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYKWA

  (łac. antiqus – dawny) rodzaj pisma drukarskiego, krój czcionki

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYKLERYKALIZM

  (gr. anti – przeciw, łac. clericus – duchowny) wrogi stosunek do kleru, krytyka jego wpływu na życie społeczne

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYK

  (fr. antique, z łac. antiquus – dawny) 1. świat i kultura starożytnej Grecji i Rzymu 2. zabytek; stary, cenny przedmiot

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYCZNY

  (łac. antiquus – dawny) 1. odnoszący się do starożytności 2. dawny, stary, zabytkowy

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYCYPOWAĆ

  (łac. anticipare – uprzedzać) przewidywać coś, uprzedzać

 • A

  Pochodzenie:

  ANTENAT

  (łac. ante – wcześniej, natus – urodzony) przodek

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych