• U

  Pochodzenie:

  UMLAUT

  (niem. Umlaut – przegłos) przegłos występujący w językach germańskich, polegający na wymowie samogłosek tylnych (a, o, u) tak, jakby były przednimi: a, o, u

 • U

  Pochodzenie:

  ULTRACYZM

  (niem. Ultrazismus) skrajne, krańcowe zasady lub poglądy

 • U

  Pochodzenie:

  UGIER

  (st.niem. ogger) 1. barwnik o kolorze żółtym lub złocistym, używany do wyrobu farb 2. farba o takim kolorze

 • U

  Pochodzenie:

  U-BOOT

  (skrót od: Unterseeboot) (niem.) wojsk. łódź podwodna

 • U

  Pochodzenie:

  UBERMENSCH

  [czyt. ybermensz] (niem. uber – ponad, Mensch – człowiek) 1. pojęcie wprowadzone przez filozofa F. Nietzschego, oznaczające człowieka należącego do klasy panów, którego nie obowiązują powszechne zasady moralności, dobra i zła, człowieka, który ma prawo zniszczyć wszystko, co hamuje jego rozwój lub zagraża jego poczuciu indywidualizmu 2. pojęcie oznaczające w ideologii faszystowskiej człowieka należącego do […]

 • Ś

  Pochodzenie:

  ŚRUT

  (niem. Schrot) małe, ołowiane kulki używane jako pocisk w broni myśliwskiej

 • Ś

  Pochodzenie:

  ŚLUZA

  (niem. Schleuze) 1. ś. wodna – urządzenie umożliwiające łączność między zbiornikami wodnymi o różnych poziomach wody 2. ś. powietrzna – urządzenie umożliwiające przejście pomiędzy pomieszczeniami o różnym ciśnieniu powietrza

 • R

  Pochodzenie:

  RAKARZ

  (niem. Racker) człowiek zajmujący się łapaniem i zamykaniem w schronisku bezpańskich psów; hycel purchase oxycodone

 • R

  Pochodzenie:

  RAJZEFIBER

  (niem. Reisefieber – gorączka podróży) zdenerwowanie, rozdrażnienie przed dłuższą podróżą

 • R

  Pochodzenie:

  RAJFUR

  (niem. Reihenfuhrer) patrz ALFONS

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych