• A

  Pochodzenie:

  ANDANTE

  (wł. umiarkowanie) 1. umiarkowane, spokojne tempo w muzyce 2. utwór muzyczny lub jego fragment wykonywany w tym tempie

 • A

  Pochodzenie:

  AMARETTO

  (wł. dosł. gorzkawy) likier o migdałowym smaku

 • A

  Pochodzenie:

  ALLEGRO

  (wł. dosł. wesoły, pogodny) 1. szybkie, żywe tempo w muzyce 2. utwór muzyczny lub jego część w takim tempie

 • A

  Pochodzenie:

  AL DENTE

  (wł. dosł. na ząb) potrawa niezbyt miękka, taka, która nie jest rozgotowana

 • A

  Pochodzenie:

  AKWARELA

  (wł. acquarella, z łac. aqua – woda) 1. farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie 2. obraz namalowany takimi farbami 3. technika malarska posługująca się takimi farbami

 • A

  Pochodzenie:

  AKOMPANIAMENT

  (wł. accompagnamento – wtór, orszak) tło instrumentalne stanowiące uzupełnienie głównej linii melodycznej

 • A

  Pochodzenie:

  AEROCASCO

  [czyt. aerokasko] (gr. aer – powietrze, wł. casco – hełm) ubezpieczenie samolotu na wypadek katastrofy

 • A

  Pochodzenie:

  ADAGIO

  [czyt. adadżio] (wł.) 1. bardzo wolne tempo muzyczne 2. utwór muzyczny lub jego fragment wykonywany w tym tempie

 • A

  Pochodzenie:

  A CONTO

  [czyt. a konto] (wł. dosł. na rachunek) zaliczka na rachunek czegoś

 • A

  Pochodzenie:

  A CAPPELLA

  [czyt. akapella] (wł. dosł. na sposób kościelny) utwór wokalny wykonywany bez akompaniamentu, bez towarzyszenia instrumentów muzycznych

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych