włoski

Wyrazy Obce

 • AEROCASCO

  [czyt. aerokasko] (gr. aer – powietrze, wł. casco – hełm) ubezpieczenie samolotu na wypadek katastrofy

 • ADAGIO

  [czyt. adadżio] (wł.) 1. bardzo wolne tempo muzyczne 2. utwór muzyczny lub jego fragment wykonywany w tym tempie

 • A CONTO

  [czyt. a konto] (wł. dosł. na rachunek) zaliczka na rachunek czegoś

 • A CAPPELLA

  [czyt. akapella] (wł. dosł. na sposób kościelny) utwór wokalny wykonywany bez akompaniamentu, bez towarzyszenia instrumentów muzycznych

 • ŻYRO

  (wł. giro) poręczenie spłaty zobowiązania wekslowego przez żyranta

 • ŻYRANT

  (wł. girante) człowiek poręczający za kogoś zaciągającego dług, że spłaci on określoną kwotę w ustalonym czasie; gwarant

 • ŻUPAN

  (wł. giuppone, giubbone) strój męski w postaci długiej sukni zapinanej na małe guziki lub haftki, z wąskimi rękawami oraz niewielkim kołnierzem, noszonej przez szlachtę polską od XVI do XIX w.

 • WALUTA

  (wł. valuta) 1. ekon. jednostka pieniężna danego państwa 2. zagraniczne środki płatnicze 3. system pieniężny związany z będącymi aktualnie w obiegu środkami finansowymi

 • VIBRATO

  (wł.) muz. falowanie dźwięku pojawiające się w głosie śpiewaka lub w instrumencie

 • RACA

  (wł. razzo) 1. świecący pocisk wystrzeliwany w niebo, stosowany do sygnalizacji 2. rodzaj fajerwerku

 • QUATTROCENTO

  [czyt. kuatroczento] (wł.) okres wczesnego włoskiego renesansu, przypadającego na XV w.

 • PALANT

  (wł. pallare-graćw piłkę) 1. rodzaj gry grupowej, polegającej na odbijaniu kijem niedużej piłki oraz łapaniu jej 2. kij używany w takiej grze 3. pot. pogardliwe określenie osoby niezbyt mądrej i bystrej